สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดกิจกรรมออกกำลังกาย “สวย ใส ไร้ โรคภัย”

วันที่ ๑๑  มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างพลานามัย ให้แข็งแรง สมบูรณ์ สวย ใส ไร้โรคภัย ณ โดมอเนกประสงค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒