สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 11 มีนาคม 2563 ดร.สุพล  จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วยนายยุทธนา หงษ์ยนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร นายประสาร บุญเรืองรอด ผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) และคณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะผู้เข้าร่วมตรวจราชการและติดตามประเมินผลการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วยนายยุทธนา หงษ์ยนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร นายประสาร บุญเรืองรอด ผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) และคณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะผู้เข้าร่วมตรวจราชการและติดตามประเมินผลการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)