สพม.3 รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน/พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 10/2563

 

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วย ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการ สพม.3 และ นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สพม.3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และ เจ้าหน้าที่ สพม.3 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน/พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี 1 – 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3