ต้อนรับ ศน.ใหม่ สู่อ้อมอก สพป.ปัตตานี เขต 3

9 มี.ค. 2563 เวลา 10.00 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรเขตพื้นที่ฯ ร่วมต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนบ้านแบรอ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1 และโรงเรียนบ้านรังมดแดง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 ซึ่งเดินทางร่วมส่งนางรอดียะ สาแล ครูโรงเรียนบ้านแบรอ และนางสาวหมะหานี มิเหาะ ครูโรงเรียนบ้านรังมดแดง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 โดยมีนายประเสม จิตรเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบรอ และนางสาวรุสนานี ลอเซ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรังมดแดง กล่าวส่งมอบและแสดงความยินดีกับทั้งสองท่าน หลังจากนั้นนายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี บรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง

มนทิชา  แวซอเหาะ    ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์  บลูกาวาลี     รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี 3
http://www.pattani3.go.th