สพม.๓๓ (สุรินทร์) เปิดการแข่งขัน “คีตะมวยไทย ทักษะมวยไทย สพฐ.เกมส์”

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.๓๓ ให้โอวาท และเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชนิดกีฬา “คีตะมวยไทย ทักษะมวยไทย” โดยสหวิทยาเขต ๑ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ โดมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ มีนายพิทักษ์ สุปิงคลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรแวัฒน์โยธิน กล่าวรายงาน และผู้บริหารในสหวิทยาเขต ๑ (สุรวิทยาคาร) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

การแข่งขันคีตะมวยไทย ทักษะมวยไทย ในระดับสำนักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ มีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระดับสหวิทยาเขต เข้าทำการแข่งขัน ดังนี้
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่
๑.โรงเรี่ยนพนาสนวิทยา ตัวแทนสหวิทยาเขต ๔ (ศรีสำโรง)
๒.โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ตัวแทนสหวิทยาเขต ๕ (ท่าตูม-ชุมพลบุรี)
๓.โรงเรียนรัตนบุรี ตัวแทนสหวิทยาเขต ๖ (ศรี่นครเตา)
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่
๑.โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ตัวแทนสหวิทยาเขต ๑ (สุรวิทยาคาร)
๒.โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย์ ตัวแทนสหวิทยาเขต ๕ (ท่าตูม-ชุมพลบุรี)
๓.โรงเรียนรัตนบุรี ตัวแทนสหวิทยาเขต ๖ (ศรีนครเตา)
๔.โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ตัวแทนสหวิทยาเขต ๘ (ศรีนครอัจจะ)

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากครูมวยในจังหวัดสุรินทร์ ผู้มากประสบกาณณ์และความสามารถ ซึ่งภายหลังจากการแข่งแข่งได้เสร็จสิ้นลง บรรดาครูมวยได้บอกเล่าประสบการณ์ เทคนิค และทักษะ ให้แก่ผู้ร่วมแข่งขันพร้อมแนะนำให้ฝึกฝน เพื่อให้เกิดความชำนาญ โดยให้ศึกษาเพิ่มเติม การร่ายรำไหว้ครูมวยไทย – ศิลปะมวยไทย จากมวยไชยา ซึ่งจะใช้มาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินการแข่งขันในระดับต่อไป 

ผลการแข่งขัน “คีตะมวยไทย ทักษะมวยไทย” รอบคัดเลือกตัวแทนในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทน เข้าไปทำการแข่งขันในระดับจังหวัด ในรุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี และรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ได้แก่ ทีมจากโรงเรียนรัตนบุรี ทั้ง ๒ รุ่น/ทีม

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1810447282412076&type=1&l=c7b2e4968c