ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2562 ศูนย์สอบโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2562 ศูนย์สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย พร้อมกับให้คำปรึกษา แนะนำและกำลังใจแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่เดินทางมาร่วมศูนย์สอบในครั้งนี้ด้วย