สพป.หนองคาย เขต 1 ปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์และตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพป.หนองคาย เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา 13.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์และตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพป.หนองคาย เขต 1  ณ  ห้องประชุมพระสุก สพป.หนองคาย เขต 1  สำหรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 คนและการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 6 คน