สพม.28 ประชุมคณะกรรมการประเมิน/ ตัดสิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ดร.สังคม จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมิน/ ตัดสิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายการกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา ศูนย์การแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ระหว่างวันที่ 11 -13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ