ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. นางสุพร สามัตถิยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ – ยโสธร) พร้อมด้วยนางรัตติกร ทองเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ-ยโสธร) นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะ ติดตามงานนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมคณะกรรมการประเมิน/ ตัดสิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายการกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา ศูนย์การแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ณ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ