สพป.ปข.1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562

  

 วันที่12 มีนาคม 2563 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย โรงเรียนบ้านห้วยสัก โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้านทรายทอง และโรงเรียนหนองห้วยฝาด อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

ชมภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

พร้อมด้วย นางกันยมาส ชูจีน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเขตพื้นที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน. การประกันคุณภาพภายใน. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้ขวัญกำลังใจผู้บริหารและครูในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ชมภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่