สพป.พิษณุโลก เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดทองแท้ โรงเรียนบ้านท่ากระดุน อำเภอวัดโบสถ์ โรงเรียนประชาสามัคคี โรเรียนบ้านหาดใหญ่ โรงเรียนบ้านมะต้อง และโรงเรียนคลองตกวิทยา อำเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียน และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน