แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุและการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน

ด้วย สพฐ.มีความห่วงใยในเรื่องการเกิดโรค อุบัติเหตุและการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน จึงขอให้ สพท. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ทราบถึงการเกิดโรค อุบัติเหตุและการเกิดสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของราชการได้ที่ แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยต่างๆ ในฤดูร้อน