สพป.พังงา ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาคำขอกู้ของข้าราชครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร สพป.พังงา