สพม.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย “ขยับกาย สบายชีวี” ประจำปี 2563

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายนางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สพม.3 พร้อมด้วย นางสาวณัฐภัสสร โชติสุต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพม.3 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย “ขยับกาย สบายชีวี” ประจำปี 2563 เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความตื่นตัวในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่อนคลายอารมณ์ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัย ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการเต้นแอโรบิคประกอบเพลง และกีฬาเปตองสานสัมพันธ์ ทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยมีนางสาวณัฐภัสสร โชติสุต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายธิรพงษ์ เทโหปการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เครดิตภาพ/ข่าว : นางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูน ปชส.สพม.3