พิจารณาความเห็นชอบการขอรับการสนับสนุน คชจ.การศึกษาเพิ่มเติม

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ณ ห้องประชุมตาม่องล่าย ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่