ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง โดยมี นางสาวนรารัตน์ รักสม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นำร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี นำกล่าวปฏิญาณตน ประกาศปฏิญญาเขตสุจริต และมีการแจ้งถึงการดูแลตัวเองในการไม่อยู่ในที่สุ่มเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัส KOVID -19 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

  

ชมภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่