สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ กล่าวรายงาน ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต ๒
>> การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในครั้งนี้ กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กิจกรรมแข่งขัน ๒๗๒ รายการ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจากสังกัด สพฐ., เอกชน,และท้องถิ่น จำนวน ๕,๓๒๒ คน ครูผู้ฝึกสอน ๓,๖๕๘ คน กรรมการ ๙๖๔ คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๙,๙๔๔ คน โดยแบ่งสนามการแข่งขัน ณ โรงเรียนวัดป่าไผ่, โรงเรียนอนุบาลทับกวาง, โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑, โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน และ สพป.สระบุรี เขต ๒