สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จำนวน ๕ โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว และโรงเรียนสียัดพัฒนา เพื่อดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อเตรียมดำเนินการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒