สพป.ลพบุรี เขต 1> ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 45/2561 ประจำวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 46 ประจำปี 2561

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-09.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2561 ประจำวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้ 1) การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ 2) เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู จำนวน 5 เรื่อง – รมว.ศธ. เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ “WRO 2018 : World Robot Olympiad 2018” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ – ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนสองพี่น้อง และติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี – การรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2562 – การแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ. เกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 – การแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียน ต่ำกว่า 40 คน 3) แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 3 เรื่อง – ข้อสังเกตจากการตรวจสอบที่พบบ่อย – ความก้าวหน้าโครงการห้องเรียนกีฬา สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสารคามพิทยาคม – โครงการอ่างขางโมเดล จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 46 ประจำปี 2561 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)