สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมแจ้งข้อราชการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม VDO Conference อาคาร 1 ชั้น 3 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 นายทินกร หมวกแก้ว รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ ประชุมรับฟัง “รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.” รับนโยบายสพฐ.และประชุมแจ้งข้อราชการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมแจ้งข้อราชการ "พุธเช้าข่าว สพฐ"
วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม VDO Conference อาคาร 1 ชั้น 3 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 นายทินกร หมวกแก้ว รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ ประชุมรับฟัง “รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.” รับนโยบายสพฐ.และประชุมแจ้งข้อราชการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1