สพป.หนองคาย เขต 1 “ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.” 18.03.63

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 07.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นายอรรถกร  ชัยมูล รอง ผอ.สพป.นค.1  และนางสาวรุ่งนภา  ธิศรีรองผอ.สพป.นค.1  นำผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์พร้อมบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมรับชม-รับฟังนโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษาและร่วมประชุมทางไกล ในรายการ“พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”   พร้อมกับร่วมรับชมการนำเสนอนโยบายในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11/2563  ณ ห้องประชุมพระเสริม  สพป.หนองคาย เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  “ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน”