สพม.28 เยี่ยมชมการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) พร้อมด้วยนายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) เยี่ยมชมการมอบตัวเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ