ผอ.สพป.ศรีสะเกษศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมพิธีมอบบ้านให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ในโครงการ “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้กับนักเรียน”

18 มีนาคม 2563 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และพี่น้องประชาชนกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ร่วมพิธีมอบบ้านให้กับเด็กหญิงสิริวิมล แก้วลอย นักเรียนชั้นป.4 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ที่ได้รับคัดเลือกในโครงการ “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้กับนักเรียน” ณ บ้านโคกระเวียง ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โดยได้รับเกียรติจาก นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในครั้งนี้พร้อมทั้งมอบเกียติบัตรให้กับผู้ให้การสนับสนุนและนักการภารโรงนายช่างจากโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นในอำเภอขุนหาญทุกท่านค่ะ