สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมกับ บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีฯ

วันที่ 19 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ร่วมกับ บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด โดยมี ดร.เสริมวุฒิ  สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด พร้อมด้วยคณะทำงานในโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา ร่วมกันจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สวัสดิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภาวะยากลำบาก พร้อมมอบเงินสนับสนุนในกองทุน 200,000 บาท ในการนี้ มีประธานกลุ่มโรงเรียน คณะผู้บริหารสถานศึกษา ได้มาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย อีกทั้ง นายจุมพล น้ำสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชะโอน พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนที่เป็นมัคนายกน้อยได้มาร่วมศาสนพิธี อาราธนาศีล และโรงเรียนที่รับมอบเงินทุน เบื้องต้น ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำการศึกษา โดย บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 มีจำนวน 25 โรงเรียนมารับทุน 5,000 บาท และโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดโครงการฯ ได้รับเกียรติบัตร และเงิน 15,000 บาท จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า และโรงเรียนบ้านท่าไม้

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมกับบริษัทเฉาก๊วยชากังราวจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีฯ
วั