สพป.ปัตตานี 3 ร่วมประชุมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2561

วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายวิศิษฐ์  พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 มอบหมายให้ นายภานุวัฒน์  สิ้นกั้ง ผอ.โรงเรียนวัดโบกขรณี รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เข้าร่วมประชุมผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

 

www.pattani3.go.th