สพป.นครปฐม เขต 1 ดำเนินการจัดมาตรการเข้ม รับมือไวรัสโควิด-19 คัดกรอง-วัดอุณหภูมิ-ฆ่าเชื้อในสำนักงาน

 

 

19 มี.ค.2563  นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์  ผอ.สพป.นครปฐม เขต ถือแนวปฏิบัติมาตรการรับมือไวรัสโควิด-19  ตามที่ สพฐ. ได้ออกมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานเฝ้าระวัง   และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19)   โดยแบ่งมาตรการออกเป็น 3 มาตรการ   ซึ่งขณะนี้  สพฐ. กำลังดำเนินการตามมาตรการที่ 1 และ 2 ดังนี้ (การป้องกัน)     แจ้งให้บุคลากร หากบุพบว่าตนเองมีอาการป่วย ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน หรือหากมีเหตุจำเป็นให้ต้องไปทำงาน ควรสวมหน้ากากอนามัย    จัดตั้งจุดคัดกรองและจัดเจ้าหน้าที่ 2 คน วัดอุณหภูมิ ทางเข้า-ออก/ ประตูอาคารสำนักงานฯ ด้านพระพุทธรูป  ทำความสะอาดห้องน้ำ   เป็นระยะ โดยเฉพาะช่วงเวลาก่อนเข้าทำงาน ก่อนพักเที่ยง และก่อนเลิกงาน โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ/ผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป  เตรียมเจลล้างมือ  หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง น้ำยาทำความสะอาด ถังขยะอันตราย ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ   ติดสติกเกอร์สีเพื่อจำแนกผู้ที่ผ่านการคัดกรองในแต่ละวัน    ก่อนไปทำงาน ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล เพื่อใช้สำหรับตนเองและเพื่อนร่วมงาน   หากสังเกตเห็นเพื่อนร่วมงานมีอาการไอ      จาม ผิดปกติ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับ     ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1