สพป.ลำปาง เขต 1 ประชุมวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) โรงเรียนขนาดเล็ก ระดับอำเภอเมืองลำปาง

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางวรางคณา ไชยเรือน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 1 ระดับอำเภอเมืองลำปาง ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี สพป.ลำปาง เขต 1