ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ลงพื้นที่ โรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.  ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เดินทางออกตรวจเยี่ยม ณ  โรงเรียนบ้านหนอง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ในเบื้องต้นได้ตรวจพบความเสียหายของอาคารเรียนเสียหายจำนวน 5 ห้องเรียน อาคารประกอบ(ห้องน้ำ)เสียหาย 1 หลัง บ้านพักครูหลังคา 1 หลัง จากเหตุการณ์วาตภัยของเมื่อคืนวันพฤหัสบดี ที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้รับการรายงานของนายวิศรุต สมบัติบุญสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนอง ในโอกาสนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอใช้งบประมาณในการซ่อมแซมพร้อมให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู ในการปฏิบัติงาน ต่อไป