ประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 45/2561 และประชุมทีมบริหาร สพม.37

นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม. 37 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการ กลุ่มทุกกลุ่มงาน ร่วมรับฟังนโยบายด้านการศึกษาจากการประชุมทางไกล (Conference) “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 45/2561  โดย ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น.

และในเวลา 09.00 น. ได้ดำเนินการประชุมทีมบริหารของสำนักงานฯ ครั้งที่ 28/2561 เพื่อหารือข้อราชการ และเตรียมความพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาของจังหวัดแพร่-น่าน และการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพม.37 ณ ห้องประชุม 3 สพม.37