สพม.20 ร่วมแรงร่วมใจต้านภัย COVID-19

วันที่ 20 มีนาคม 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 นำคณะรองผอ.สพม.20 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ทำกิจกรรม 5 ส เพื่อทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่ และภายในห้องทำงาน เช็คทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์บริเวณโต๊ะทำงาน ประตู หน้าต่าง โทรศัพท์ ที่ต้องสัมผัสบ่อยๆ เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(CIVID-19) ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/sesa20udon