สพป.ชัยนาท ประชุมข้าราชการ สพป.ชัยนาท แจ้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID -19

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมด้วย นายกมล เสาวภาคสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  ประชุมข้าราชการ สพป.ชัยนาท แจ้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID -19 และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยรณรงค์ให้บุคลากรสวมหน้ากากและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสด้วยการล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บ่อยขึ้น ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท