สพป.ชัยนาท จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมใจต้านและป้องกัน COVID – 19

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท นำโดย นางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  และ เจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมใจต้านและป้องกัน COVID – 19 ทำความสะอาดสำนักงาน โต๊ะทำงาน ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019