++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมมาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ++

<<<วันจันทร์   ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563  เวลา 13.00 น. นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมมาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID -19  โดยมีรอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ  ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 /ธีรธิดา  พรหมมาแบน รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน