สพป.ปัตตานี 3 ประชุมการดำเนินโครงการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2561

20 พฤศจิกายน 2561 นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมการดำเนินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 3

 

www.pattani3.go.th