ประชุมชี้แจงมาตรการกำหนดแนวทางสำหรับส่วนราชการ ในการมอบหมายการปฏิบัติงาน ใน – นอก สถานที่ตั้ง ในสถานการณ์ COVID – 19

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1    เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อประชุมชี้แจงมาตรการกำหนดแนวทางสำหรับส่วนราชการ ในการมอบหมายการปฏิบัติงาน ใน – นอก สถานที่ตั้ง ในสถานการณ์ COVID – 19 ณ ห้องประชุมตาม่องล่าย (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่          การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

 

ชมภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่