กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   

วันจันทร์ที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    และบุคลากรสำนักงานฯ    ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ  ไหว้พระสวดมนต์  กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  แจ้งข้อราชการ   โดยเข้าแถวยืนห่างระยะ ๒ เมตร  สวมหน้ากากอนามัย  ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส  COVID-19
และรวม
ใจสดุดี  รำลึกวีรกรรมท้าวสุรนารี  ผู้กอบกู้เมืองนครราชสีมา     ณ   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑