สพป.หนองคาย เขต 1 รับนโยบายจาก สพฐ.ผ่าน Conference

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.  ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะรองผอ.สพป. ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายแนวทางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการศึกษาภายใต้สภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)  ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1 สำหรับบุคลากรเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้มีมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด โดย

พร้อมเพรียง