สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาแก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น.  ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาแก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ของก.ค.ศ กำหนด  ณ ห้องประชุมพระสุก สพป.หนองคาย เขต 1 สำหรับบุคลากรเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้มีมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด