สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระธรรมมงคลรังสี (คำบ่อ อรุณมหาเถร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19.00 น.  ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะรองผอ.สพป. ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพงานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระธรรมมงคลรังสี (คำบ่อ อรุณมหาเถร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ณ ศาลากุศลสงเคราะห์ วัดโพธิ์ชัย พระอารมหลวง อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย ในโอกาสนี้ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้จัดทำโรงทานเพื่อแจกทานแก่บุคคลต่างๆที่เดินทางมาร่วมงานในพิธี ดังกล่าวด้วย