สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้นักเรียนยากจน

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายสมหวง ขุนพรหม รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นางสาวอรสา คูภากรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางนิตยา วิชนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานโครงการงานระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับนักเรียนที่มีภาวะวิกฤติ/ขาดโอกาส/ยากจน/ขาดแคลน โรงเรียนละ 1 คน ซึ่งได้มีการสำรวจข้อมูลนักเรียน จากโรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.1โดยในวันนี้ นายนิธี พวงเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเบิด ตัวแทนรับมอบสิ่งของให้กับเด็กชายธีรศักดิ์ พลดงนอก นักเรียนโรงเรียนบ้านบางเบิด ณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
พร้อมนี้งานประชาสัมพันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ขอเชิญชวนผู้มีจิตเมตตา ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของให้กับนักเรียนที่ประสบปัญหาการขาดแคลน ยากจน และขาดโอกาส ในสังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยติดต่อที่ งานประชาสัมพันธ์ และงานส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ปข.1 หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร 032602031