ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบเข็มกลัดพระพฤหัสบดีให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยนายรุจน์ ไชยฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานงาน สกสค. จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำพิธีมอบเข็มกลัดพระพฤหัสบดีให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี้  ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”  นายสมชาย มะลิซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ และ จ.ส.ต.หญิงวนันยา เฮ้าวัน ครูประทวน ๑ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒