สพม.37 ร่วมกับ อบจ.แพร่ ประชุมคณะกรรมการตัดสินกองเชียร์ ในการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สพม. 37 นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม รอง ผอ.  สพม. 37 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดกองเชียร์ ในการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ได้กำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬา อบจ.แพร่ ซึ่งมีโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1)การแข่งขันกรีฑานักเรียน 2)ขบวนพาเหรด และ 3)กองเชียร์