สพป.ลพบุรี เขต 1 > ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2563 ประจำวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 07.30-10.30 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2563 ประจำวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 จาก สพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้

  1. การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 1 เรื่อง – โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ตอน โครงการปลูกป่าชัยพัฒนาแม่ฟ้าหลวง ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  2. เรื่องเด่นประเด็นสำคัญ จำนวน 2 เรื่อง (1) การเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียน (2) การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
  3. แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 3 เรื่อง (1) หลักสูตร Be Internet Awesome โดยความร่วมมือของบริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด, มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) การนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (3) ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “เชวา” โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎร์บำรุง) จังหวัดตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นางสาวจุฑารัตน์ มังคละกนก นิติกรชำนาญการ : ถ่ายภาพ…

 

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)