สพป.ลพบุรี เขต 1 > พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากร “เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบสี่” และตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และห้องเรียนโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น. >> นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากร “เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบสี่” ของโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ และโรงเรียนเครือข่าย 4 โรงเรียน (โรงเรียนวัดโบสถ์ โรงเรียนวัดท่าข้าม โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น) มีนายนรากรณ์ พุทธวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และคณะผู้บริหารเครือข่าย เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และห้องเรียนโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ ซึ่งก่อนเริ่มกิจกรรมจัดให้มีมาตรการป้องกันฯ ผ่านขั้นตอนการคัดกรองตามแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นายนรากรณ์ พุทธวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)