สพป.ลพบุรี เขต 1 > พิธีส่งมอบอ่างล้างหน้าแปรงฟันของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 โดยกองทัพอากาศ COPE TIGER

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. > นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เข้าร่วมพิธีส่งมอบอ่างล้างหน้าแปรงฟันของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 โดยกองทัพอากาศ กองอำนวยการฝึกรวมการทดแทนการฝึกผสม COPE TIGER 2020 โดย นาวาอากาศเอก ภคณัฐ ศุขะพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกรวมการทดแทนการฝึกผสม COPE TIGER 2020 เป็นประธานในพิธีมอบอ่างล้างหน้าและแปรงฟันให้กับโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร รองผู้บังคับการกองบิน 2 เข้าร่วมพิธี และมีร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และส่งมอบให้กับทางราชการโรงเรียน ซึ่งมีนางสาวชลธิชา ดินรมรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 และคณะครูให้การต้อนรับ  สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้กองอำนวยการฝึกรวมการทดแทนการฝึกผสม COPE TIGER 2020 ได้จัดขึ้นเพื่อขอบคุณพี่น้องประชาชนจังหวัดลพบุรีที่อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณพื้นที่การฝึกฯที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา โดยกองทัพอากาศได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาที่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ ดังนั้น กองอำนวยการฝึกรวมการฯ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบอ่างล้างหน้าและแปรงฟัน เพื่อให้เป็นประโยชน์กับคณะครูและนักเรียนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ..นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ

/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)