สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปฏิบัติเข้ม ตามมาตรการ สู้ภัย Covid-19

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 นายสมหวง ขุนพรหม รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ นางกันยมาส ชูจีน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมใจประสานความร่วมมือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดกรองตามมาตรการและแนวทางในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

     

ชมภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่