สพป.ชัยนาท รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน /ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 45/2561

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา  >>> ดร.ลออ วิลัย  ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะรอง สพป.ชัยนาท ผอ.กลุ่ม/หน่วย  หน.ศูนย์ประสานงานทางการศึกษา และบุคลากร สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 45/2561 ผ่านระบบทางไกล  VDO Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ประธานการประชุมได้มอบนโยบายพร้อมให้แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้ 1) การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ 2) เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู จำนวน 5 เรื่อง – รมว.ศธ. เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ “WRO 2018 : World Robot Olympiad 2018” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ – ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนสองพี่น้อง และติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี – การรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2562 – การแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ. เกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 – การแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียน ต่ำกว่า 40 คน 3) แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 3 เรื่อง – ข้อสังเกตจากการตรวจสอบที่พบบ่อย – ความก้าวหน้า