สพป.ชัยนาท ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561  >>>ดร.ลออ  วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา  สพป.ชัยนาท  การประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยนาท  ผอ.กลุ่ม/หน่วย  กตปน. หัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา และบุคลากร สพป.ชัยนาท รวม 60 คน