สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ในสพป.ศรีสะกษ เขต 4 ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงาน รวมถึงเช็ดถูวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน ลูกปิด ราวบันได และจุดเสี่ยงต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและแอลกฮอล์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)