ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ขอแสดงความยินดีกับ ข้าราชการครู ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 คือ นายเสริมวิทย์  ปรียวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส และ ดร.เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา